Κίνησης

Comex Integrated Measurement System

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάλυσης της βάδισης και της κίνησης με ταυτόχρονη αξιολόγηση καθώς συνδυάζει τις μετρήσεις τόσο του πελματογράφου όσο και των νέων ασύρματων αισθητήρων Wiva.

Το σύστημα CIMS διαχειρίζεται πρωτόκολλα ανάλυσης της βάδισης, της κίνησης των άκρων, των αρθρώσεων, των γωνιών, της κεφαλής, της κινητικότητας, ιδανικά για εξέταση αθλητών.

Επίσης διαχειρίζεται το πρωτόκολλο εξέτασης TUG [Time Up and Go] για ασθενείς με Πάρκισον ή ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό.