Προαγωνιστικός έλεγχος

Προαγωνιστικός έλεγχος

  • Ιατρική – Φυσιατρική αξιολόγηση.
  • Δαπεδοεργομετρικός έλεγχος – Πελματογράφησης

Με τη χρήση πελματογράφου γίνεται στατική και δυναμική μέτρηση της στάσης και της βάδισης του αθλητή, με σκοπό την πρόληψη κακώσεων, την αξιολόγηση διαφόρων κατασκευαστικών ανωμαλιών και το σχηματισμό πελμάτων έσω υποδήματος, για την εξασφάλιση της φυσιολογικής βιομηχανικής των κάτω άκρων κατά την αθλητική δραστηριότητα.

  • Test κινητικού ελέγχου
  • FIFA  11 +

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προθέρμανσης για τη μείωση των τραυματισμών μεταξύ των αθλητών – ποδοσφαιριστών. Η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Leave a reply